top of page

【放火將更多正常人變成傻人🔥】

4月的最後一個星期六(27/4),繼續有我地維記的朋友,帶住由戰友Alan親手炮製既愛心湯水同飯盒,去深水埗街頭探街坊👵🏻👴🏻🧔🏻🧓🏻

天文台話當日會有狂風驟雨,但都無阻我地既熱情,因為無論好天曬定落雨淋,一班靠雙手討生活既紙皮伯伯同婆婆都會繼續係露天環境工作。

今次我地突擊檢查紙皮伯伯同婆婆既搵食工具——𠝹刀,當中有不少係已經成塊刀片生哂銹,或者把𠝹刀無左個頭,有啲無刀片既街坊就只能靠雙手去撕開啲紙箱再摺好。

所謂工欲善其事,必先利其器。一塊全新既刀片絕對可以令佢地𠝹起箱上黎更加得心應手,仲記得一幕係,當我地同紙皮伯伯同婆婆換左塊新刀片之後的笑容,真係好pure好true。

「問反啲小朋友就知,小息時我地手上有一包媽咪麵,一條朱古力,就會好自然地分享俾隔離的同學仔。分享,就係一件咁簡單的事。」


11 views0 comments
bottom of page